Download algemene voorwaarden

 

1. Acceptatie en toepassingsgebied
2. Aanbieding en sluiting van het contract
3. Omvang van de levering
4. Prijs en verzendkosten
5. Betalingsvoorwaarden
6. Leveringsvoorwaarden
7. Herroepingsrecht
8. Garantie en aansprakelijkheid
9. Garantie van de fabrikant
10. Service en checks
11. Eigendomsrechten
12. Toepasselijk recht en jurisdicties
13. Slotbepalingen

โ€‹

1. Acceptatie en toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van PRAKTIJK SEN - DAYSY NEDERLAND / LADYCOMP NEDERLAND (hierna "leverancier") in de online-shop van de website van de leverancier inclusief alle contracten, leveringen en diensten die voortvloeien uit bestellingen geplaatst door particulieren (hierna "klant") via de online-shop van de website van de leverancier https://daysy.nl - https://www.ladycomp.nl - https://teena.nl - shop https://daysy.ccvshop.nl.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van de leverancier.

U kunt contact opnemen met onze Nederlandse klantenservice voor vragen op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur. telefonisch 085-0659055 of per e-mail op info@daysy.nl.

Oficial Partner - Daysy Nederland en LadyComp Nederland - Patricia Dijkema Bussines Unit 1, Plesmanstraat 2, 3833LA Leusden

Onderdeel van Praktijk SEN - KvK 32135361 - BTW-id NL001863492B42.

Daysy®, LadyComp®, Pearly® en Teena® zijn producten van Valley Electronics AG, Marienstrasse 16 , CH-8003 Zurich, Switzerland. Commercial Registry: Canton of Zurich CHE-100.735.881 Door Daysy Nederland geïmporteerd en geleverd in Nederland. Daysy® en Teena® levering is naar België mogelijk.

โ€‹

2. Aanbieding en sluiting van het contract

2.1 De presentatie van de producten in de online winkel vertegenwoordigt geen juridisch bindende aanbieding, maar een uitnodiging om bestellingen te plaatsen en is onderhevig aan fouten.

2.2 Informatie, beschrijvingen en uitleg op de website zijn vrijblijvend tenzij de leverancier deze uitdrukkelijk als schriftelijke toezegging heeft omschreven.

2.3 Door op de knop "definitief bestellen" in de online-shop te klikken, verstuurt de klant een bindende bestelling voor de producten die op de bestelpagina staan vermeld. De bevestiging van uw bestelling vindt gelijktijdig plaats met de acceptatie van de bestelling direct na het versturen van een geautomatiseerde e -mail. Het koopcontract komt tot stand met deze e-mailbevestiging.

2.4 Eventuele overeenkomsten tussen de leverancier en de klant moeten schriftelijk worden vastgelegd. Dit geldt ook voor de voorbereidende functie van de eis van de geschreven vorm zelf.

โ€‹

3. Omvang van de levering

3.1 De omvang van de levering en van diensten in verband daarmee dient in overeenstemming te zijn met de schriftelijke orderbevestiging van de leverancier. Veranderingen in de leveringsomvang en diensten vereisen een schriftelijke overeenkomst tussen de klant en de leverancier.

3.2 De leverancier behoudt het onbeperkte eigendom en het auteursrecht van alle geleverde documenten.

โ€‹

4. Prijs en verzendkosten

4.1 De prijzen in de online winkel zijn inclusief btw en leveringen binnen Nederland. Daysy verzenden wij ook naar België inclusief verzendkosten. Prijzen zijn onderhevig aan verandering. De klant kan geen aanspraak doen op korting na een reeds gekocht product.

4.2 Betaling met IDEAL of In3 termijnbetaling zonder rente. Met het aangaan van de termijnbetaling verbindt de klant zich aan het volledig voldoen van het totaal bedrag in drie maandtermijnen, de eerste termijn wordt voldaan bij de bestelling. Levering vindt plaats na voldoen van de eerste termijn. 

โ€‹

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 De klant kan in de shop kiezen uit verschillende betaalmethoden.

5.2 Bij betaling per vooruitbetaling op factuur, sturen wij u onze bankgegevens met de bevestiging van de bestelling en leveren wij na ontvangst van de betaling. Banknummer NL68 ABNA 0468 0990 26 tav. Dijkema.

5.3 Een regeling van vorderingen door de klant is alleen toegestaan โ€‹โ€‹met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier.

โ€‹

6. Leveringsvoorwaarden

6.1 Levering vindt plaats in een neutrale verpakking via PACKS of DHL. Treft de postbode niet thuis dan wordt het pakket nogmaals aangeboden of is het af te halen bij de DHL locatie bij jou in de buurt, de postbode laat een briefje achter in je brievenbus. Op de DHL locatie wordt je pakket maar 1 week bewaard. Is het niet door jou afgehaald dan gaat het pakket retour naar Daysy Nederland. PACKS laat een briefje achter als je niet thuis bent om contact met PACKS op te nemen en een afspraak voor de bezorging af te spreken. PACKS heeft geen afhaalpunt.

6.2 De levertijd is binnen 3-5 werkdagen. Van maandag t/m vrijdag voor 15 uur besteld gaat dezelfde dag op de post. Tijdens vakantieperiode en extreme drukte, kan het langer duren voor het pakket bezorgd wordt maar meestal kan de bezorger de dag na verzending bij u aan de deur staan. De deadline voor de levering begint met vooruitbetaling op de dag nadat de betalingsopdracht is gegeven aan de overdragende kredietinstelling of in het geval van andere betaalmethoden de dag nadat het contract is gesloten en eindigt met het verstrijken van de laatste dag van de deadline. Als de laatste dag van de deadline valt op een zondag of een officiële feestdag die door de staat als bezorgplaats wordt erkend, wordt de volgende werkdag vervangen door die dag. In geval van vertraagde levering, zal de klant onmiddellijk op de hoogte worden gesteld via e-mail.

6.3 Bij verzending van het product worden alle voordelen en risico's aan de klant overgedragen.

โ€‹

7. Herroepingsrecht

Consumenten, d.w.z. elke persoon die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten het handels-, bedrijfs- of beroepsleven van die persoon vallen, hebben het recht om de aankoop binnen 14 dagen na ontvangst te annuleren onder de volgende voorwaarden:

โ€‹

Instructies voor annulering

Recht om te annuleren bestelling.

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van reden te annuleren. Mits het product nog niet gebruikt is. Bij de LadyComp mag de strip voor in gebruik name niet verwijderd zijn. Ivm persoonlijk inwendig gebruik van deze cyclus trackers.

De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de datum waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen ontvangen heeft.

Om gebruik te maken van het recht om te annuleren, moet u ons informeren. Daysy Nederland - Patricia Dijkema, e-mail: info@daysy.nl van uw beslissing om de aankoop te annuleren door een duidelijke verklaring. U kunt het bijgevoegde annuleringsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling met betrekking tot uw uitoefening van het recht om te annuleren verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

โ€‹

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, vergoeden wij alle betalingen die u van ons hebt ontvangen, inclusief de kosten van levering zonder onnodige vertraging en uiterlijk veertien dagen na de dag waarop we geïnformeerd zijn over uw beslissing om dit contract te annuleren. We kunnen een aftrek doen van de vergoeding voor waardeverlies van geleverde goederen, als het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u. We zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. In elk geval zult u geen kosten maken als gevolg van de terugbetaling. We kunnen de terugbetaling weigeren als de goederen in gebruik genomen zijn en tot we de goederen terug hebben ontvangen.

โ€‹

U zult de goederen terugsturen of ons onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u uw annulering van dit contract meedeelt aan ons overhandigen. De deadline is voldaan als u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verstreken. U draagt โ€‹โ€‹de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het resultaat is van het gebruik, anders dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

โ€‹

Uitsluiting en / of voortijdige beëindiging van het recht om te annuleren

Het recht om te annuleren is uitgesloten voor contracten voor de levering van goederen die zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument of die duidelijk zijn gepersonaliseerd.

โ€‹

Het recht op annulering geldt niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van het contract geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en waarvan de exclusieve verblijfplaats en het adres van aflevering zich buiten de Europese Unie bevinden.

 

Algemene informatie

  1. Voorkom schade aan en besmetting van de goederen. Retourneer de goederen, indien mogelijk, in de originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen. Gebruik een beschermende buitenverpakking. Als u niet langer in het bezit bent van de originele verpakking, gebruik dan een geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt tegen mogelijke transportschade.

  2. Stuur de goederen niet terug voor het verzoek te melden.

  3. Houd er rekening mee dat de bovenstaande algemene informatie in sectie 1 en 2 geen voorwaarde is om uw recht op opzegging effectief uit te oefenen.

  4. Zijn de goederen in gebruik genomen dan kunnen ze niet geretourneerd worden.

  5. De klant vermeld duidelijk de naam en adres op het pakket. Is de herkomst onduidelijk dan kunnen wij het pakket niet verwerken en voldoen aan de terugbetaling.

 

Annuleringsformulier

Als u wilt annuleren, vul dan dit formulier in en verzend het (copy en plak naar uw mail). 

Patricia Dijkema
Business Unit 1
Plesmanstraat 2
3833 LA Leusden
 

E-mail: info@daysy.nl

 

Ik / Wij (*) deel / delen hierbij mede dat ik / wij (*) mijn / onze (*) koop van de volgende goederen (*) / voor de levering van de volgende dienst (*) annuleren,

_______________________________________________________

_______________________________________________________

 

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

 

Verklaar hierbij dat de cyclus tracker niet in gebruik genomen is (1).

 

________________________________________________________
Naam van de consument (en)

________________________________________________________
Adres van de consument (en)

________________________________________________________
Handtekening van consument (en) (alleen als dit formulier op papier wordt aangemeld)

_________________________
Datum

(*) Schrappen wat niet past

(1) Mocht de leverancier ontdekken dat de cyclus tracker in gebruik genomen is dan storten wij het betaalde bedrag NIET terug op uw rekening.

 

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 De garantie is onderworpen aan wettelijke bepalingen. Eventuele aanvullende garanties van de fabrikant worden niet beïnvloed.

8.2 De leverancier is alleen aansprakelijk voor directe schade in geval van grove nalatigheid. Aansprakelijkheid voor middelmatige en lichte nalatigheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Ook is de aansprakelijkheid voor indirecte schade uitgesloten. Beperkingen zijn niet van invloed op productaansprakelijkheidsclaims door de klant. De beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op lichamelijk letsel, schade aan de gezondheid of verlies van het leven van de klant.

โ€‹

9. Garantie van de fabrikant

9.1 Garantie voor Daysy®, LadyComp® en Pearly® (hierna "apparaat")
Apparaat bestaat uit moderne materialen en hoogwaardige componenten die zijn ontwikkeld en verwerkt volgens hoge kwaliteitsnormen. Elk apparaat is gecontroleerd en getest voordat het naar de klant werd verzonden. De fabrikant garandeert daarom dat het apparaat vrij blijft van materiaal- of fabricagefouten.

9.2 De garantieperiode begint op de dag van de verkoop van een nieuw apparaat van een erkende dealer aan de oorspronkelijke consument. Een nieuwe eigenaar van een tweede hands apparaat heeft geen recht op de fabrieksgarantie. De fabrieksgarantie is 2 jaar.

9.3 In geval van schade of gebreken, garandeert de fabrikant gratis reparaties of vervanging van het apparaat dit na eigen vaststelling van de beste optie, zodra het defecte of beschadigde product aan de fabrikant is geretourneerd. Verdere claims, met name voor verliezen en schade, inclusief vervolgschade, zijn uitgesloten. Indirecte schade valt niet onder de garantie.

9.4 Niet gedekt door de garantie zijn schade die voortvloeit uit onjuist gebruik, reiniging, gebruik of opslag. De garantie vervalt door het apparaat te openen, schade aan het apparaatlabel of andere externe invloeden te veroorzaken.

9.5 Garantieclaims zijn alleen geldig als de klant het defect binnen twee weken na ontdekking onmiddellijk schriftelijk aan de leverancier meldt. Het gebruik moet worden gestaakt na de realisatie van het defect. Het apparaat moet worden geretourneerd aan de leverancier Daysy Nederland voorzien van track & Trace code (mail de code naar info@daysy.nl), vergezeld van een kopie van de factuur. Adres Patricia Dijkema, Eerste etage - Business Unit 1. PLesmanstraat 2, 3833LA Leusden.

9.6 Deze garantie beperkt de garantierechten met betrekking tot aanvullende prestaties, prijsvermindering, intrekking en schade niet, waar de klant wettelijk recht op heeft.

 

10. Service en checks

10.1 Wanneer het apparaat niet doet wat ze moet doen volgens de eigenaar en die wil Daysy opsturen om te laten checken dan zijn er kosten verbonden aan de service en checks die Daysy Nederland uitvoert. Mits er geen aanspraak gedaan kan worden op de garantie zoals in punt 9. vermeldt.  

10.2 Service/check kosten per keer €35,- inclusief het terugzenden van de leverancier naar de eigenaar, klant. Het sturen van het apparaat naar Daysy Nederland of naar Valley Electronics in Duitsland is voor rekening van de Daysy®, Pearly® of LadyComp® eigenaar, de klant.

โ€‹

11. Eigendomsrechten

10.1 Het geleverde product blijft eigendom van de leverancier totdat aan alle claims onder dit contract is voldaan (inclusief alle vorderingen op de lopende rekening). Zolang het eigendomsrecht bij de leverancier ligt, mag de klant de eigendom van de goederen niet als zekerheid stellen, waarbij wederverkoop alleen wordt toegestaan โ€‹โ€‹in het kader van een goede bedrijfsoperatie. De klant wijst hierbij alle vorderingen die voortvloeien uit wederverkoop of andere juridische gronden (bijvoorbeeld verzekeringsclaims en schadevorderingen) met betrekking tot de producten die onder het eigendomsvoorbehoud van de leverancier vallen (inclusief alle vorderingen op de lopende rekening). Indien andere regelingen noodzakelijk zijn voor de rechtsgeldigheid van de rechtvaardiging van het eigendomsvoorbehoud of de overdracht van vorderingen, is de klant verplicht om de nodige regelingen voor de leverancier te treffen. Voor elke registratie van een eigendomsregister, verleent de klant hierbij zijn toestemming voor de registratie.

10.2 De klant is verplicht de geleverde goederen naar behoren te verzekeren tegen het risico van brand, diefstal en andere soorten schade.

โ€‹

12. Toepasselijk recht en jurisdiction

11.1 Exclusieve plaats van jurisdiction is de plaats van vestiging van de leverancier, indien de Klant een ondernemer of publiekrechtelijke entiteit is.

11.2 Op alle contractuele relaties is het Nederlands recht van toepassing.

โ€‹

13. Slotbepalingen

De eventuele ongeldigheid of ondoeltreffendheid van een of meerdere clausules van het huidige contract, om welke reden dan ook, zal niet leiden tot de ongeldigheid of de ondoeltreffendheid van het huidige contract, en de rest ervan blijft geldig en effectief. Als bepaalde clausules ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden, worden ze vervangen door nieuwe geldige clausules die in overeenstemming zijn met de wettelijke en economische betekenis van de ongeldige bepaling. Een daarvan is om analoog te werk te gaan, zoals met gevallen van contractuele hiaten.

Leusden, 2022